ноябрь, 2021

05ноя19:3021:00>KLÄR. / or the performativ-poetic search for Schrödinger's cat< / Kyiv edition

Детали мероприятия

>KLÄR. / or the performativ-poetic search for Schrödinger’s cat< / Kyiv edition

📌Афіша Київ

⌚️2021-11-05 19:30:00 – 2021-11-05 21:00:00
🏢Довженко-Центр : Dovzhenko Centre

[for [EN] version please scroll through]

Міждисциплінарний ПЕРФОРМАНС для тимчасового колективу танцівників, акторів, візуальних митців та музикантів з Німеччини та України.

Проект створено Tatraum Projects Schmidt (Дюссельдорф, Німеччина) за підтримки та у співпраці з Національним Центром Довженко та Ruban Production ITP (Київ, Україна). Проект створено за сприяння та фінансової підтримки Міністерства Культури та Науки Землі North Rhine-Westphalia.

Команда:
Концепція та режисура – Міхаель Шмідт (Німеччина)
Перформери – Даміан Веенс (Німеччина), Марія Сало (Україна), Міріам Кароліне Гронау (Німеччина), Віктор Рубан (Україна)
Відео та звук – Станіслав Гольтваніченко (Україна)
Продюсери – Ханна Лєна Буш (Німеччина), Віктор Рубан та Анастасія Рожинська (Україна)

Де:
Простір музею кіно Довженко-Центру
Київ, вул. Васильківська, 1 (м. Голосіївська)

Коли:
5 Листопада 2021
19:30-21:00

Квитки можна придбати в касі Довженко-Центру

Вартість квитків:
Повний квиток – 100 гривень
Пільговий квиток – 50 гривень (пільговий квиток – школярі з 11 років, студенти та пенсіонери за наявності дійсного посвідчення)
Вхід вільний для співробітників музеїв, дітей до 10 років, осіб з інвалідністю 1-2 групи, учасників бойових дій за наявності дійсного посвідчення.

Подія відбуватиметься згідно карантинних норм, для відвідування заходу потрібно мати:
– сертифікат вакцинації
– довідка про отримання першої дози вакцини
– негативний результат ПЛР/експрес тесту (дійсний 72 год.)
– довідка від лікаря про те, що ви вже перехворіли COVID-19 (дійсна 180 днів).

Що:
Учасники створюватимуть >Версія Київ< разом у спільному процесі репетицій протягом 1го тижня відштовхуючись від перформансу >KLÄR. / or the performativ-poetic search for Schrödingers cat< створеного у м. Дюсельдорф. Вони матимуть справу з вивченням паралелізмів певних станів та дослідженям єдності привид/матерія з квантової фізики. Як так що світло є одночасно і часточкою і хвилею? Якими є наслідки квантової фізики у нашій матеріальній реальності та скільки світів/всесвітів/реальностей вона створила? Творчий процес> KLÄR < – це експеримент виконавців, який передбачає паралельність буття та «вражаючі нереальності». У формі вистави ви зустрінете: наукову інформацію, елементи художньої літератури, ліричні/поетичні спостереження, перформативні дії та медитативні експерименти. Усі ці аспекти є частиною асоціативної відповідності по відношенню до непередбачуваності майбутнього. Музика та відео допомагатимуть створювати “наповнення”, відокремлене від лексики чи поверхневих значень.

Чому версія Київ:
“Особливістю перформансу є міждисциплінарний підхід Tatraum Project у якому усі митці є залученими, специфічна взаємодія театралізовано-танцювальних дій, візуального оформлення, дизайну інтер‘єрів, текстово-музичних аспектів. На цьому грунті Tatraum розвиває власні унікальні шаблони: перформативні імпрессії та «лабораторні дослідження для майбутнього». Цією роботою ми хотіли б співпрацювати з колегами з політико-економічних меж ЄС, але для нас ще більш цінним є можливість версій радше у географічних межах Європи. Особлива геополітична та соціальна ситуація в Україні дуже зацікавила нас як можливість познайомитись із громадянами та нашими колегами-митцями та більше дізнатись про їх бачення Європи, обмінятися із ними ідеями щодо Європи такої, яку хотілося б бачити. Також це можливість прямого мистецького взаємного обміну та співпраці із новими колегами, що для нас є дуже важливим взагалі і є особливо актуальним зараз у часи глобальної кризи

Про Tatraum Project:
Tatraum Projekte Schmidt був створений і продовжує діяти під художнім керівництвом Мікаеля Шмідта (Michael Schmidt) з 1999 року працюючи у своєрідному форматі на стику театру танцю та перформансу.

За цей час було створено 21 робота і представлена у 23 локаціях Дюсельдорфу. З 2012 Tatraum Projekte працює над <Версіями< цих робіт презентуючи їх у інших містах: Ессен, Кьольн, Солт Лейк Сіті, Будапешт, Глазгоу, Единбург…

Ці перформанси є СУЧАСНИМИ МОСТАМИ направленими у майбутнє: тимчасові зустрічі, чуттєво-естетичні простори досвіду, думки і зміни, локалізування сучасності, соціальні та особисті теми у специфічних просторах міського середовища. Часто вони (ці <Версії<) інтегровані та збираються у певні тематичні серії.

Tatraum Projekte є колективом окремих митців – національно та міжнародно активних танцівників, акторів, музикантів та відео-художників. Характерним є те, що співпраця завжди є тимчасовою і будується довкола певної спільної ідеї.

[EN]

interdisciplinary theatre dance PERFORMANCE by a temporary collective of dancers, actors, visual artists and musicians from Germany and Ukraine for dancers, musicians, visual artist, thinkers and curious people.

Project by Tatraum Projects Schmidt from Dusseldorf (D) in collaboration with and supported by Ruban Production ITP and National Dovzhenko Centre (Kyiv, Ukraine). Funded by Ministry for Culture and Science of North Rhine-Westphalia.

Team:
Concept and artistic direction – Michael Schmidt (DE)
Performance: Damiaan Veens (DE), Mariia Salo (UA), Miriam Karoline Gronau (DE), Viktor Ruban (UA), Olesia
Video and Sound: Stanislav Holtvanychenko (UA)
Production – Hannah Lena Busch (DE) Viktor Ruban and Anastasiia Rozhynska (UA)

Where:
Exhibition hall of National Dovzhenko Centre (5th floor)
(Vasylkivska str., 1 / Holosiivska metro station)

When:
5th of November 2021
19:30-21:00

Ticket price:
Full ticket – 100 UAH
Discount ticket – 50 UAH (discount ticket – schoolchildren from 11 years old, students and pensioners with a valid certificate)
Admission is free for the employees of museums, children under 10 years of age, people with disabilities 1-2 groups, combatants with a valid ID.

Where to buy:
at the box office of Dovzhenko Center

What:
Together they create the >Edition Kyiv< in a 1-week rehearsal process based on the Düsseldorf performance of >KLÄR or the performativ-poetic search for Schrödingers cat<. In terms of content, they deal with examination of the parallelisms of certain states and the unity of ghost/matter as discribed in quantom physics. How is light a particle and a wave at the same time? What are the consequences of quantom physics in our tangible reality an how many worlds/universes/realities does it create? The creative process of >KLÄR< is an experiment by the performers, involving the parallelity of being and “spectacular UnRealities”. Transferred to the performance this results in: scientific information, fiction, lyrical/poetic observations, performative actions and meditative experiments. All of these aspects are part of an associative correspondence in relation to the unknown future. Music and video help to create an “inbetween”, disconnected from vocabulary and superficial meaning.

Why edition Kyiv:
Characteristic of the performance is the interdisciplinary work approach in which all artists are involved, the specific interaction of theatrical-dance-infused actions, visual works, interior design, textual-musical aspects. On this basis, tatraum develops their own unique templates: performative impressions and laboratories for the future. With the performative projects we like to cooperate with colleagues within the political-economic area of the EU – but especially exciting for us are editions in the geographical area of Europe.
The special geopolitical situation and the social situation in the Ukraine aroused the interest and the desire of tatraum projekte to learn more of the citizens and our artistic colleagues about their view of Europe, to exchange ideas for a desirable Europe with them. On another level, we see it as an opportunity for direct artistic exchange and cooperation with new colleagues, which is very important for us in general, and especially in the times of global Crisis.

About Tatraum Project:
Under the artistic direction of Michael Schmidt tatraum projekte schmidt create since 1999 their own format of theater – dance – performances.
During this time 21 productions have been created at 23 locations in Düsseldorf.

Since 2012 tatraum projekte have been working on >Editions< of these performances in other cities: Essen, Cologne, Munich, Salt Lake City, Budapest, Glasgow, Edinburgh…
The performances are CONTEMPORARY BRIDGES directed towards the future: temporary interferences, sensual-aesthetic spaces of experience, thought and transformation, locating contemporary, social and personal themes in specific spaces in the urban environment. They are often integrated into thematic series.

Tatraum projekte is a collective of individual artists – of nationally and internationally active dancers, actors, musicians and video artists. Characteristic for the collaboration is the temporary ensemble idea.

🗺️VASYLKIVSKA str. 1
Киев
📞

Источник мероприятия: https://www.facebook.com/869692527272737


Поделиться с друзьями