октябрь, 2021

17окт14:0016:00ON THE BORDER: IDENTITIE(S) GNNR

Детали мероприятия

ON THE BORDER: IDENTITIE(S) GNNR

📌Одесса афиша

⌚️2021-10-17 14:00:00 – 2021-10-17 16:00:00
🏢Триггерные точки и лечебные блокады при болевых синдромах

«Ідентичність ніколи не передує досвіду, і також не є готовим продуктом; це завжди лише складний процес доступу до образу сукупності».
(Бгабга)

Взявши за відправну точку постмодерністські концепції ідентичностей як текучих, багатовимірних, персоналізованих соціальних конструкцій, що відображають соціоісторичний контекст, виставка "ON THE BORDER: IDENTITIE(S) GNNR" ("Gender/Гендер", "Nature/Природа", "Nationalities/Національності", "Revolutions/Революції") розглядає питання ідентичності, які пов'язані зі статтю, етнічною приналежністю та природою через серію довготривалих перформансів.

Протягом інтенсивного триденного майстер-класу з Довготривалого перформансу, проведеному Вірою Іоною Пападопулу та організованому Музеєм сучасного мистецтва в Одесі, п’ять молодих українських перформерів досліджували аспекти своєї особистості, перевіряючи та розширюючи свої духовні та фізичні межі.

Їхні перформанси відбудуться на двох майбутніх подіях в Україні та Греції.

Перформанси відбудуться 17 жовтня у дворі Музею сучасного мистецтва Одеси (МСМО), після чого фотодокументація перформансів поїде до Греції у якості виставки, де 13 листопада її розмістять у проектному просторі K85, в центрі Афін.

Виставку організовують Інститут сучасного мистецтва – IST (Афіни, Греція) та Музей сучасного мистецтва Одеси, кураторами яких є Анна Струлія та Віра Іона Пападопулу.

Перформери: Євген Баль, Ганна Бахтадзе, Алiса Ларант, Марина Семенкова, Веронiка Скобенiна

Куратор проекту: Тетяна-Маргарита Сюй

Вхід вільний

"[I]dentity is never a priori, nor a finished product; it is only ever the problematic process of access to an image of totality."
(Bhabha 1994:51).

Taking as a starting point postmodern conceptions of identities as fluid, multidimensional, personalized social constructions that reflect sociohistorical contexts, the exhibition ON ON BORDER: IDENTITIES – GNNR (Gender, Nature, Nationalities, Revolutions) approaches identity issues related to gender, ethnicity and nature through a series of Long-Durational performances.

Through an intensive, three-day Long-Durational Performance workshop animated by Vera Iona Papadopoulou and organised by The Museum of Odesa Modern Art, five emerging Ukrainian performers explore aspects of their personal identity, testing and expanding their spiritual and physical boundaries.

Their performances will be hosted in two upcoming events in Ukraine and Greece.

Performances will take place on October 17 in the courtyard of the The Museum of Odesa Modern Art and then, in the form of photo, the exhibition will travel to Greece, where it will be hosted in the artist-run project space K85, at the center of Athens on November 13.

The exhibition is organised by Contemporary Art Institute – IST (Athens, Greece) and the The Museum of Odesa Modern Art, curated by Anna Stroulia and Vera Iona Papadopoulou.

Participating performers: Evgen Bal, Hanna Bakhtadze, Alisa Larant, Maryna
Semenkova, Veronika Skobenina.

Project curated by: Tatiana-Margarita Siui

🗺️
📞

Источник мероприятия: https://www.facebook.com/426531502325849

📅Куда пойти в Одессе календарь


Поделиться с друзьями