апрель, 2021

30апр07:3014:30Zapping the Archive // Odesa Photo Days 2021 x PHROOM

Детали мероприятия

Zapping the Archive // Odesa Photo Days 2021 x PHROOM

📌Одесса афиша

⌚️2021-04-30 07:30:00 – 2021-04-30 14:30:00
🏢Odesa Photo Days Festival

For EN please scroll down
29 квітня – 23 травня 2021
Виставка міжнародної дослідницької платформи PHROOM «Переосмислення архіву»
У рамках Odesa Photo Days Festival 2021
Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О. В. Блещунова

Онлайн-журнал PHROOM представляє добірку фотографій зі свого архіву. Це роботи різних авторів з власними символами, які використовуються для створення єдиної тематичної, дисциплінарної, естетичної зони, що включає найбільш важливі приклади сучасного лінгвістичного вираження у візуальному полі, однак при цьому зберігається лінгвістична автономія кожного автора.

Художники:

223 (Лінь Ципенг) – Бренді Ів Ален – Ліза Амбросіо – Фабріцио Беломо – Матео Кремонезі – Марко Дапіно – Джузепе Де Маттіа – Ірена Фенара – Марія де ла О Гаррідо – Яаако Кахіланємі – Сьонггу Кім – Юлія Кривич – Елізабет Гебріль Лі – Олександра Летбрідж – Каміла Льовок – Ен Мессел – Сергій Мельниченко – Джованні Оберті – Єва Островська – Бенедетта Паніссон – Глорія Пазотті – Сара Мішель Різагер – Пьєро Рой – Сімон Сапієнца – Агнешка Сьйод – Альберто Сінгалія – Енріко Смеріллі – Марніос Тсагаракіс – Сібрен Ваноберберже – Кароліна Войтас – Альба Зарі

КУРАТОРИ
Джанджакомо Кірла
Елена Ребекка Ріволта

PHROOM — міжнародна дослідницька платформа сучасної фотографії та відеомистецтва. Завдяки безперервному дослідженню вони відбирають та презентують проекти з усього світу, окреслюючи їхній архів, виставки, кураторські та редакторські проекти, профіль панорами, що розглядає фотодослідження та відео-мистецтво як головних героїв безперервної мовної та культурної еволюції.

Виставка триватиме до 23 травня
вул. Польська, 19
Щодня, окрім середи, з 10:30 до 17:30
1, 2 та 9 травня — вихідні. Вхід — 20 гривень.

Міжнародний фестиваль сучасної фотографії Odesa Photo Days 2021 відбудеться 21-23 травня в Одесі. Всі події відбуватимуться просто неба або у просторих приміщеннях за попередньою реєстрацією, вхід на виставки — невеликими групами, відповідно до розмірів приміщення. Дуже просимо всіх гостей користуватися масками та зберігати соціальну дистанцію.

Фото на обкладинці: Єва Островська — Любов була тепла і солодка, як мандариновий схід сонця.

EN
April 29 – May 23, 2021
Zapping the Archive exhibition by the international research platform PHROOM
In the frame of Odesa Photo Days Festival 2021
Bleschunov Home Municipal Museum of Personal Collections

PHROOM exhibits a selection of images from its archives, a choice of authors to each of whom, alongside others, is given the opportunity to report both linguistic autonomy and at the same time the ability to constitute, with his signs, an active part of a choral voice capable of outlining a thematic, disciplinary and aesthetic territory, to which refer as to intercept the most urgent instances of contemporary linguistic expression in the visual field.

Artists:
223 (Lin Zipeng) – Brandy Eve Allen – Liza Ambrossio – Fabrizio Bellomo – Matteo Cremonesi – Marco Dapino – Giuseppe De Mattia – Irene Fenara – Maria de la O Garrido – Jaakko Kahilaniemi – Seunggu Kim – Yulia Krivich – Elizabeth Gabrielle Lee – Alexandra Lethbridge – Camille Lévêque – Ann Massal – Sergey Melnitchenko – Giovanni Oberti – Eva Ostrowska – Benedetta Panisson – Gloria Pasotti – Sarah Michelle Riisager – Piero Roi – Simone Sapienza – Agnieszka Sejud – Alberto Singaglia – Enrico Smerilli – Marinos Tsagkarakis – Sybren Vanoverberghe – Karolina Wojtas – Alba Zari

CURATORS
Giangiacomo Cirla
Elena Rebecca Rivolta

PHROOM is an international research platform for contemporary photography and video art. Thanks to a continuous investigation they select and present projects from all over the world, outlining through their archive, exhibitions, curatorial and editorial projects, the profile of a panorama that sees photographic research and video art as protagonists of a continuous linguistic and cultural evolution.​

The exhibition runs until May 23
Bleschunov Home Municipal Museum of Personal Collections
19 Polska st.
Working hours: every day except Wednesday from 10:30 AM to 05:30 PM.
May 1, 2, and 9 are days off
Entrance fee — 20 UAH.

The International Festival of Contemporary Photography Odesa Photo Days 2021 will take place on May 21-23 in Odesa. All events will take place in the open air or in spacious rooms by prior registration, entrance to the exhibitions—in small groups, according to the size of the room. We kindly ask all guests to wear masks and keep a social distance.

Cover photo: Eva Ostrowska – Love was Sweet and Warm as a Tangerine Sunrise.

🗺️Польская, 19
Odessa
📞

Источник мероприятия: https://www.facebook.com/211710290760103

📅Куда пойти в Одессе календарь


Поделиться с друзьями

[Sassy_Social_Share]